Branddetectie

voor een gerust gevoel

Effectieve en efficiënte detectie

marktleider

Op het vlak van branddetectie is Alertis een van de marktleiders in België: sedert de oprichting in 1990 voorzagen we al meer dan 14.000 dossiers van een effectieve en efficiënte detectie. We houden terdege rekening met omgevingsfactoren want die kunnen de betrouwbaarheid van een detectiesysteem sterk beïnvloeden.

expertise

Onze expertise gaat van conventionele centrales tot analoog adresseerbare centrales, luchtanalysesystemen (voor moeilijk toegankelijke ruimtes, koel- en vriesruimtes, atriums,..) tot adresseerbare temperatuursensorsystemen (vb. tunnels), warmtecamera’s of video smoke detectie. Een brandbeheersysteem geeft u een visuele voorstelling van detectoren, drukknoppen op de beveiligde site en mogelijkheid tot remote monitoring.

ervaring en kennis

De configuratie van een branddetectiesysteem vergt een grondige studie. Daarom is de ervaring en de kennis van de projectmanager van groot belang.

Een grondige voorstudie, een juiste programmering en het regelmatige onderhoud van de installatie garanderen een correcte werking wanneer nodig en voorkomen irritatie bij gebruikers omwille van valse meldingen.

correcte werking nastreven om irritatie te voorkomen bij valse meldingen

Een hulpmiddel hierbij is bijvoorbeeld om de brandcentrale over ip te koppelen met het www. Dit heeft vele voordelen voor de gebruiker.

De gebruiker heeft online kennis van de status van zijn systeem, in het bijzonder kennis van alarmen of storingen, een vervuilde detector, ...

De connectie laat een snelle online interventie toe door Alertis, indien hierom verzocht wordt.

Alertis heeft een zicht op de status van het systeem en kan anticiperen op breuk, vervuiling, valse alarmen, ...

Vragen? Neem contact op met onze experts

contacteer ons

Onze diensten

 •   studie en ontwerp
 •   installatie en indienststelling
 •   onderhoud en herstelling
 •   technical service desk
 •   remote monitoring via Safespace platform
 •   opleiding
 •   meldkameraansluiting
 •   interventiediensten

studie en ontwerp

Uitwerking op maat

 • Uitwerking van het plan, al dan niet volgens een specifiek lastenboek, de S21-100-norm, specifieke omgevingsfactoren (stof, hitte, explosiegevaar, elektrische afscherming,...)
 • Meest geschikte inplanting van de detectiepunten in de te beveiligen ruimtes
 • Coördinatie van de keuring door een erkend keuringsorganisme indien gewenst
 • Aanwezigheid bij de keuring

installatie en indienststelling

Programmatie volgens uw wensen

 • Programmering van de brandmeldcentrale
 • Aanmaak van sturingen naar HVAC, deuren, sirenes, een meldkamer, gastoevoer, liften, …
 • Indienststelling van de installatie
 • Controle en testen van de installatie
 • Opmaak technisch dossier

onderhoud en herstelling

Verhoog uw zekerheid en verleng de levensduur van uw systeem

Alertis beschikt over een team van meer dan 60 service technici die in staat zijn een systeem in dienst te stellen, te onderhouden en te herstellen. U mag dus gerust zijn dat een en ander op een correcte en doordachte manier zal verlopen. Ondanks de verschillende wettelijke verplichtingen met betrekking tot het jaarlijkse onderhoud zijn er vele economische redenen waarom het afsluiten van een onderhoudscontract een goed idee is:

 • Een jaarlijkse controle van uw installatie leidt tot een meer bedrijfszekere werking van uw installatie
 • U neemt uw verantwoordelijkheid op want u handelt volgens de principes van een goede huisvader 
 • Bij defect of storing geniet u van onze 24x7 servicedesk en wordt een herstelling aangevangen binnen de 8 uur na verzoek van uwentwege
 • U geniet van een korting op te factureren uurlonen (-15% op regieprijzen) en materialen (-7%)
 • U heeft de keuze uit verschillende type contracten (met of zonder tussentijdse interventies inbegrepen, full omnium,  …) ; info via contract@alertis.be

technical service desk

Een geruststelling wanneer u het nodig heeft

Onze servicedesk is continu bemand, 24 op 24 en 7 op 7, en dit door ervaren technici. Deze dienst wordt u aangeboden wanneer u een onderhoudscontract onderschreven hebt.

Desgevallend kan de technicus uw systeem vanop afstand overnemen, u telefonisch of met remote video assisteren, of een IP connectie opzetten rechtstreeks met de centrale.

U kan de Alertis servicedesk steeds bereiken op het algemeen telefoonnummer +32 51 74 71 79 ongeacht uw woonplaats.

remote monitoring via Safespace platform

Uw beveiliging opgevolgd ook wanneer u er niet aan denkt

Bent u zeker dat uw brandmeldcentrale niet in storing staat? Wie volgt continu de storingsmeldingen op? Wie behandelt uw storingen? Zijn deze mensen 24 x 7 bereikbaar? Dit zijn vragen die van levensbelang zijn en, wanneer u dit als verantwoordelijke goed wil oplossen, handenvol geld kunnen kosten.

Alertis stelt u een besparende en bedrijfszekere IoT oplossing voor : het Safespace platform !

Het principe is eenvoudig: onze technicus maakt een IP koppeling tussen uw brandmeldcentrale en het Safespace platform via uw bestaande internetverbinding of het mobiele datanetwerk. Uzelf zal in real time uw installatie kunnen monitoren, waar u ook bent. En, onze servicedesk zal in geval van storing vanop afstand reeds een eerste interventie kunnen uitvoeren indien nodig.

U bespaart op een eigen 24u technische service en bent verzekerd van een performante beveiliging.

opleiding

Een goede opleiding van al uw gebruikers vermijdt frustraties

Onze service technici staan erop u een degelijke opleiding te geven omtrent het gebruik van al onze systemen en dit zowel bij indienststelling als bij het jaarlijks onderhoud. Daarenboven krijgt u steeds een samenvattende gebruikershandleiding ter ondersteuning.

Ook onze partners-installateurs elektriciteit, preventieadviseurs, studiebureaus mogen een beroep op ons doen voor jaarlijkse opleidingssessies. De onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn:

 • een training met betrekking tot de brandnorm NBN S21-100
 • een training rond bekabelings- en plaatsingsvoorschriften

Deze laatste opleidingen (voor installateurs) zijn erkend door Volta.

meldkameraansluiting

Laat u tijdig verwittigen van elk alarm

Wie zorgt er voor een gepaste reactie op een alarm wanneer u afwezig bent? Wie neemt er dan het beheer in handen van een “alarmsituatie”?

Een meldkamer kan u permanent het gevoel geven dat elk alarm correct en tijdig zal behandeld worden; uw alarminstallatie geeft immers continu informatie door naar de continu bemande meldkamer. De operator zal de nodige acties ondernemen, zoals die op voorhand met u zijn doorgepraat en vastgelegd (wie eerst op te bellen, wanneer de hulpdiensten bellen,..).

De meldkamer kan u ook verwittigen wanneer er geen telefoon- of internetverbinding meer is.

Een extra geruststelling is videobewaking vanop afstand. Dit is de ideale oplossing om elke situatie nauwgezet te verifiëren en onmiddellijk op de gepaste manier en efficiënt te reageren. Videoverificatiediensten hebben als hoofddoel de opheffing van twijfel en zullen in dat geval dus een bijkomende analyse betekenen van de geregistreerde alarmmelding(en).

interventiediensten

Wie gaat ter plaatse in geval van alarm?

Een externe interventiedienst kan optreden op in geval van alarm op uw site. Zij begeven zich ter plaatse en doen het nodige met het oog op het behoud van uw bezittingen.

Uw site is al uitgerust met een alarmsysteem en staat in verbinding met een 24/24 bewakingscentrale. Om zeker te zijn van een adequate reactie op elk soort incident, moet u kunnen rekenen op personeel dat na een alarm kan tussenkomen en daarbij strikt de wettelijke instructies en integriteitregels naleeft.

Alertis werkt hiervoor samen met de Mobile Guards van G4S.

De Mobile Guards van G4S verbinden zich ertoe zeer snel tussenbeide te komen om het behoud van de goederen, uitrustingen en materialen op uw site te garanderen. Eens ter plaatse nemen ze in uw plaats de gepaste bewarende maatregelen en stellen ze daarna een verslag op voor u. Om een strikte confidentialiteit te garanderen worden de veiligheidsgegevens en sleutels van elke klant slechts op het moment van de interventie ter beschikking van de guards gesteld. De sleutels worden bijgehouden in een gedecentraliseerd netwerk met een sleutelkast die 24 uur op 24 bewaakt wordt, of op uw site in optimale veiligheidsomstandigheden.

Onze producten

Analoge brandmeldcentrale

Analoge brandmeldcentrale

Conventionele brandmeldcentrale

Conventionele brandmeldcentrale

Rookdetectoren

Rookdetectoren

Warmtedetectoren

Warmtedetectoren

Beamdetectoren

Beamdetectoren

Stuurmodule

Stuurmodule

Manuele brandmelder

Manuele brandmelder

Bluscommandocentrale

Bluscommandocentrale

Luchtanalysesystemen (airsampling)

Luchtanalysesystemen (airsampling)

Warmtesensor technology

Warmtesensor technology

Brandbeheersysteem

Brandbeheersysteem

Voice evacuation

Voice evacuation

Videorookdetectie (VSD)

Videorookdetectie (VSD)

Thermische camera

Thermische camera

Onze experts continu in groei

neem contact op met één van onze sales of support

contacteer ons

Wij gebruiken cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door het verder gebruiken van deze website, gaat u hier expliciet mee akkoord.

Meer informatie
Ik snap het!