Gasdetectie

detecteer de stille doder

Effectieve en efficiënte detectie

ervaring

Alertis heeft sinds haar ontstaan ervaring in gasdetectie, als onderdeel van het breder geheel branddetectie. Vandaag gaan we echter veel verder: niet enkel ontvlambare gassen (met brand- en/of explosiegevaar zoals bij methaan, butaan, propaan, ammoniak) , ook giftige (CO, waterstof, chloor, ammoniak)  en verstikkende (zuurstoftekort) gassen zijn ons werkterrein geworden. Toepassingen gaan van eenvoudige detectie in stooklokalen tot industriële toepassingen.

kennis

Onze vakkennis wordt opgebouwd door de intense samenwerking en partnerships met de fabrikanten waarvoor we gekozen hebben (Honeywell Analytics, Limotec). Kennis is inderdaad de sleutel tot succes, zowel in de voorbereidende projectfase als bij de indienststelling en het regelmatige onderhoud. Detectie van brandbaar gas bv. is een ‘early warning’ systeem waarbij de concentratie van het gas in de lucht gemeten wordt tot een niveau van max. het LEL, de onderste explosiegrens.

toepassing

Voor detectie van toxische gassen, is de maateenheid de concentratie aan ‘delen per miljoen’ (of ppm). Dit vergt dus een afzonderlijke behandeling aangezien de gevaren, de regelgeving en het vereiste type detectoren verschillend zijn.

De industriële sectoren waarop Alertis zich toelegt, zijn onder meer productieomgevingen, diepvries stockage, waterzuivering, food processing, waste recycling.

Vragen? Neem contact op met onze experts

contacteer ons

Onze diensten

 •   studie en ontwerp
 •   installatie en indienststelling
 •   onderhoud en herstelling
 •   technical service desk
 •   remote monitoring via Safespace platform
 •   opleiding
 •   meldkameraansluiting
 •   interventiediensten

studie en ontwerp

Uitwerking op maat

 • Bepalen van de gepaste sensor in functie van het gasgevaar (brand of explosie; giftig; verstikkend) en risicoanalyse van de klant
 • Studie van het vlam- en ontstekingpunt
 • Studie van de dampdichtheid met oog op optimale plaatsing
 • Studie van het LEL (Lower Explosive Limit), UEL (Upper), ppm (parts per million) , MAC (max. aanvaardbare concentratie)
 • Studie van de sturingen bij detectie
 • Studie van relevante wetgeving en normering

installatie en indienststelling

Programmatie volgens uw wensen

 • Coördinatie van de uitvoering volgens de voorschriften
 • Programmering van de centrale
 • Aanmaak van sturingen naar gaskleppen, sirenes, een meldkamer,..
 • Indienststelling van de installatie
 • Controle van de installatie
 • Opmaak technisch dossier

onderhoud en herstelling

Verhoog uw zekerheid en verleng de levensduur van uw systeem door testen / valideren / ijking / herkalibratie van de gassensor

De garantieperiode voor geleverde materialen en prestaties loopt voor een periode van 1 jaar vanaf datum indienststelling. De gemiddelde levensduur van een gasdetector is evenwel beperkt en bedraagt :

 • voor methaan/butaan/propaan : 5 jaar
 • voor CO : 4 jaar
 • voor zuurstof : 1 jaar
 • voor ammoniak 1,5 jaar

De fabrikant beveelt een jaarlijks onderhoud met kalibratie van de gasdetector aan, teneinde een correcte werking van de installatie te kunnen behouden.

Alertis beschikt over een team van meer dan 60 service technici die in staat zijn een systeem in dienst te stellen, te onderhouden en te herstellen. U mag dus gerust zijn dat een en ander op een correcte en doordachte manier zal verlopen. Er zijn vele economische redenen waarom het afsluiten van een onderhoudscontract een goed idee is:

 • Een jaarlijkse controle van uw installatie leidt tot een meer bedrijfszekere werking van uw installatie
 • U neemt uw verantwoordelijkheid op want u handelt volgens de principes van een goede huisvader 
 • Bij defect of storing geniet u van onze 24x7 servicedesk en wordt een herstelling aangevangen binnen de 8 uur na verzoek van uwentwege
 • U geniet van een korting op te factureren uurlonen (-15% op regieprijzen) en materialen (-7%)
 • Meer info via contract@alertis.be

technical service desk

Een geruststelling wanneer u het nodig heeft

Onze servicedesk is continu bemand, 24 op 24 en 7 op 7, en dit door ervaren technici. Deze dienst wordt u aangeboden wanneer u een onderhoudscontract onderschreven hebt.

Desgevallend kan de technicus uw systeem vanop afstand overnemen, u telefonisch of met remote video assisteren, of een IP connectie opzetten rechtstreeks met de centrale.

U kan de Alertis servicedesk steeds bereiken op het algemeen telefoonnummer +32 51 74 71 79 ongeacht uw woonplaats.

remote monitoring via Safespace platform

Uw beveiliging opgevolgd ook wanneer u er niet aan denkt

Bent u zeker dat uw gasdetectiecentrale niet in storing staat? Wie volgt continu de storingsmeldingen op? Wie behandelt uw storingen? Zijn deze mensen 24 x 7 bereikbaar? Dit zijn vragen die van levensbelang zijn en, wanneer u dit als verantwoordelijke goed wil oplossen, handenvol geld kunnen kosten.

Alertis stelt u een besparende en bedrijfszekere IoT oplossing voor : het Safespace platform !

Het principe is eenvoudig: onze technicus maakt een IP koppeling naar het Safespace platform via uw bestaande internetverbinding of het mobiele datanetwerk. Uzelf zal in real time uw installatie kunnen monitoren, waar u ook bent. En, onze servicedesk zal in geval van storing vanop afstand reeds een eerste interventie kunnen uitvoeren indien nodig.

U bespaart op een eigen 24u technische service en bent verzekerd van een performante beveiliging.

opleiding

Een goede opleiding van al uw gebruikers vermijdt frustraties

Onze service technici staan erop u een degelijke opleiding te geven omtrent het gebruik van al onze systemen en dit zowel bij indienststelling als bij het jaarlijks onderhoud. Daarenboven krijgt u steeds een samenvattende gebruikershandleiding ter ondersteuning.

Ook onze partners-installateurs elektriciteit, preventieadviseurs, studiebureaus mogen een beroep op ons doen voor jaarlijkse opleidingssessies. De onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn bijvoorbeeld een training rond bekabelings- en plaatsingsvoorschriften.

Deze laatste opleidingen (voor installateurs) zijn erkend door Volta.

meldkameraansluiting

Laat u tijdig verwittigen van elk alarm

Wie zorgt er voor een gepaste reactie op een alarm wanneer u afwezig bent? Wie neemt er dan het beheer in handen van een “alarmsituatie”?

Een meldkamer kan u permanent het gevoel geven dat elk alarm correct en tijdig zal behandeld worden; uw alarminstallatie geeft immers continu informatie door naar de continu bemande meldkamer. De operator zal de nodige acties ondernemen, zoals die op voorhand met u zijn doorgepraat en vastgelegd (wie eerst op te bellen, wanneer de hulpdiensten bellen,..).

De meldkamer kan u ook verwittigen wanneer er geen telefoon- of internetverbinding meer is.

Een extra geruststelling is videobewaking vanop afstand. Dit is de ideale oplossing om elke situatie nauwgezet te verifiëren en onmiddellijk op de gepaste manier en efficiënt te reageren. Videoverificatiediensten hebben als hoofddoel de opheffing van twijfel en zullen in dat geval dus een bijkomende analyse betekenen van de geregistreerde alarmmelding(en).

interventiediensten

Wie gaat ter plaatse in geval van alarm?

Een externe interventiedienst kan optreden op in geval van alarm op uw site. Zij begeven zich ter plaatse en doen het nodige met het oog op het behoud van uw bezittingen.

Uw site is al uitgerust met een alarmsysteem en staat in verbinding met een 24/24 bewakingscentrale. Om zeker te zijn van een adequate reactie op elk soort incident, moet u kunnen rekenen op personeel dat na een alarm kan tussenkomen en daarbij strikt de wettelijke instructies en integriteitregels naleeft.

Alertis werkt hiervoor samen met de Mobile Guards van G4S.

De Mobile Guards van G4S verbinden zich ertoe zeer snel tussenbeide te komen om het behoud van de goederen, uitrustingen en materialen op uw site te garanderen. Eens ter plaatse nemen ze in uw plaats de gepaste bewarende maatregelen en stellen ze daarna een verslag op voor u. Om een strikte confidentialiteit te garanderen worden de veiligheidsgegevens en sleutels van elke klant slechts op het moment van de interventie ter beschikking van de guards gesteld. De sleutels worden bijgehouden in een gedecentraliseerd netwerk met een sleutelkast die 24 uur op 24 bewaakt wordt, of op uw site in optimale veiligheidsomstandigheden.

Onze producten

Touchpoint Plus

Touchpoint Plus

MD780

MD780

Onze experts continu in groei

neem contact op met één van onze sales of support

contacteer ons

Wij gebruiken cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door het verder gebruiken van deze website, gaat u hier expliciet mee akkoord.

Meer informatie
Ik snap het!