Inbraakdetectie

wees absoluut gerust

Effectieve en efficiënte detectie

verhoogde pakkans

Inbraakpreventiesystemen bemoeilijken de toegang tot een gebouw, terrein of goederen; tegelijk wordt via inbraakdetectie de pakkans aanzienlijk verhoogd. Beide maatregelen werken ontradend voor de inbreker.

doordachte installatie

Voorwaarde is wel dat het inbraakdetectiesysteem grondig werd uitgedacht en nauwgezet geïnstalleerd werd.

integratie

Daarnaast is het ook aangeraden om uw installatie te integreren met andere systemen zoals toegangscontrole en camerabewaking. Anders is het een maat voor niets en een zonde van de investering.

Wetgeving

Een belangrijk pakket aan verplichtingen wordt aan de gebruiker opgelegd door het Koninklijk Besluit van 25 april 2007 en het KB van 6 december 2018 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales. U kunt de informatie over de 'Aangifte bij het meldpunt Police On Web' en de 'Wet op het gebruik van alarmsystemen' terugvinden in onze bibliotheek.

De wetgeving verplicht de aangifte van een alarmsysteem. Er werd een meldpunt alarmsystemen gecreëerd; een gegevensbank beheerd door de FOD Binnenlandse Zaken die bepaalde gegevens bevat in verband met alarmsystemen. Indien u bent aangesloten bij een alarmcentrale, zullen zij de aangifte regelen. De eindklant die niet is aangesloten bij een alarmcentrale moet zelf zijn alarmsysteem registreren via www.policeonweb.be.

Daarnaast is de gebruiker er verantwoordelijk voor dat zijn alarmsysteem jaarlijks wordt onderhouden. 

Vragen? Neem contact op met onze experts

contacteer ons

Onze diensten

 •   studie en ontwerp
 •   installatie en indienststelling
 •   onderhoud en herstelling
 •   technical service desk
 •   remote monitoring
 •   opleiding
 •   meldkameraansluiting
 •   interventiediensten

studie en ontwerp

Uitwerking op maat

 • Uitwerking van een beveiligingsplan op maat
 • Risicoanalyse volgens onze eigen bewezen methodologie
 • Aandacht voor organisatorische, fysische en elektronische elementen en de eisen van de verzekeraar
 • Keuze van het type centrale volgens het aantal te beveiligen zones
 • Inplanting van detectiepunten, sirenes, magneetcontacten,..
 • Studie van de externe koppelingen zoals met domoticasystemen, tablets, smartphones, meldkamer,  alarm beheerssysteem, …

installatie en indienststelling

Programmatie volgens uw wensen

 • Programmering van de centrale (zones, vertragingstijden, hold-up alarm,..)
 • Aanmaak van sturing naar sirenes, meldkamer, telefoon, verlichting,..
 • Uitwerken van de aansluiting met de meldkamer (24/24 monitoring) via telefonie, gsm, ip
 • Melding van alarm of storing naar een vaste en/of mobiele telefoon (eventueel via sms) met een telefoondoormelder
 • Koppeling met andere devices zoals iPad, smartphone, ...
 • Koppeling met domotica uitwerken
 • Opmaak grafical user interface
 • Controle van de installatie

onderhoud en herstelling

Verhoog uw zekerheid en verleng de levensduur van uw systeem

Alertis beschikt over een team van meer dan 60 service technici die in staat zijn een systeem in dienst te stellen, te onderhouden en te herstellen. U mag dus gerust zijn dat een en ander op een correcte en doordachte manier zal verlopen. Ondanks de verschillende wettelijke verplichtingen met betrekking tot het jaarlijkse onderhoud zijn er vele economische redenen waarom het afsluiten van een onderhoudscontract een goed idee is:

 • Een jaarlijkse controle van uw installatie leidt tot een meer bedrijfszekere werking van uw installatie
 • U neemt uw verantwoordelijkheid op want u handelt volgens de principes van een goede huisvader 
 • Bij defect of storing geniet u van onze 24x7 servicedesk en wordt een herstelling aangevangen binnen de 8 uur na uw verzoek
 • U geniet van een korting op te factureren uurlonen (-15% op regieprijzen) en materialen (-7%)
 • U heeft de keuze uit verschillende type contracten (met of zonder tussentijdse interventies inbegrepen, full omnium,  …) ; info via contract@alertis.be
 • U kan kiezen voor een continue opvolging vanop afstand van eventuele storingen door onze servicedesk

technical service desk

Een geruststelling wanneer u het nodig heeft

Onze servicedesk is continu bemand, 24 op 24 en 7 op 7, en dit door ervaren technici. Deze dienst wordt u aangeboden wanneer u een onderhoudscontract onderschreven hebt.

Desgevallend kan de technicus uw systeem vanop afstand overnemen, u telefonisch of met remote video assisteren, of een IP connectie opzetten rechtstreeks met de centrale.

U kan de Alertis servicedesk steeds bereiken op het algemeen telefoonnummer +32 51 74 71 79 ongeacht uw woonplaats.

remote monitoring

Uw beveiliging opgevolgd ook wanneer u er niet aan denkt

Bent u zeker dat uw detectiesysteem niet in storing staat? Wie volgt continu de storingsmeldingen op? Wie behandelt uw storingen? Zijn deze mensen 24 x 7 bereikbaar? Dit zijn vragen die van belang zijn en, wanneer u dit als verantwoordelijke goed wil oplossen, handenvol geld kunnen kosten.

Alertis stelt u een besparende en bedrijfszekere IoT oplossing voor : de GuardX app

Het principe is eenvoudig: onze technicus maakt een IP koppeling tussen uw inbraakcentrale en het GuardX platform via uw bestaande internetverbinding of het mobiele datanetwerk. Uzelf zal in real time uw installatie kunnen monitoren, waar u ook bent. En, onze servicedesk zal in geval van storing vanop afstand reeds een eerste interventie kunnen uitvoeren indien nodig.

U bespaart op een eigen 24u technische service en bent verzekerd van een performante beveiliging.

opleiding

Een goede opleiding van al uw gebruikers vermijdt frustraties

Onze technici staan erop u een degelijke opleiding te geven omtrent het gebruik van al onze systemen en dit zowel bij indienststelling als bij het jaarlijks onderhoud. Daarenboven krijgt u steeds een samenvattende gebruikershandleiding ter ondersteuning.

Ook onze partners-installateurs elektriciteit, preventieadviseurs, studiebureaus mogen een beroep op ons doen voor jaarlijkse opleidingssessies.

meldkameraansluiting

Laat u tijdig verwittigen van elk alarm

Wie zorgt er voor een gepaste reactie op een alarm wanneer u afwezig bent? Wie neemt er dan het beheer in handen van een “alarmsituatie”?

Een meldkamer kan u permanent het gevoel geven dat elk alarm correct en tijdig zal behandeld worden; uw alarminstallatie geeft immers continu informatie door naar de continu bemande meldkamer. De operator zal de nodige acties ondernemen, zoals die op voorhand met u zijn doorgepraat en vastgelegd (wie eerst op te bellen, wanneer de hulpdiensten bellen,..).

De meldkamer kan u ook verwittigen wanneer er geen telefoon- of internetverbinding meer is.

Een extra geruststelling is videobewaking vanop afstand. Dit is de ideale oplossing om elke situatie nauwgezet te verifiëren en onmiddellijk op de gepaste manier en efficiënt te reageren. Videoverificatiediensten hebben als hoofddoel de opheffing van twijfel en zullen in dat geval dus een bijkomende analyse betekenen van de geregistreerde alarmmelding(en).

interventiediensten

Wie gaat ter plaatse in geval van alarm?

Een externe interventiedienst kan optreden op in geval van alarm op uw site. Zij begeven zich ter plaatse en doen het nodige met het oog op het behoud van uw bezittingen.

Uw site is al uitgerust met een alarmsysteem en staat in verbinding met een 24/24 bewakingscentrale. Om zeker te zijn van een adequate reactie op elk soort incident, moet u kunnen rekenen op personeel dat na een alarm kan tussenkomen en daarbij strikt de wettelijke instructies en integriteitregels naleeft.

Alertis werkt hiervoor samen met de Mobile Guards van G4S.

De Mobile Guards van G4S verbinden zich ertoe zeer snel tussenbeide te komen om het behoud van de goederen, uitrustingen en materialen op uw site te garanderen. Eens ter plaatse nemen ze in uw plaats de gepaste bewarende maatregelen en stellen ze daarna een verslag op voor u. Om een strikte confidentialiteit te garanderen worden de veiligheidsgegevens en sleutels van elke klant slechts op het moment van de interventie ter beschikking van de guards gesteld. De sleutels worden bijgehouden in een gedecentraliseerd netwerk met een sleutelkast die 24 uur op 24 bewaakt wordt, of op uw site in optimale veiligheidsomstandigheden.

Onze producten

Inbraakcentrale

Inbraakcentrale

Detector, magneetcontact

Detector, magneetcontact

Sirene

Sirene

Klavier

Klavier

Onze experts continu in groei

neem contact op met één van onze sales of support

contacteer ons

Wij gebruiken cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door het verder gebruiken van deze website, gaat u hier expliciet mee akkoord.

Meer informatie
Ik snap het!