Camerabewaking

zien en gezien worden

Effectieve en efficiënte cameradetectie

server- of cloud-based

Alertis is rechtstreekse partner-integrator van Avigilon en Ava Security. Beide bedrijven zijn onderdeel van Motorola Solutions.

Wat camerabeveiliging betreft kunt u kiezen voor een ‘server based’ systeem waarbij de camera’s aangesloten worden op een opnametoestel. Of opteert u voor een cloud-based systeem waarbij u geen lokale VMS-server op recorder nodig hebt.

hardware en software voor camerabewaking

De innovatieve gamma’s van Avigilon en Ava Security omvatten software en hardware voor videoanalyse en beheer, cloud video en beveiligingscamera’s. De nadruk ligt op veiligheid en gebruiksvriendelijkheid. In een paar klikken opnames doorzoeken of beelden oproepen, een specifiek object localiseren … het kan allemaal met deze systemen.

integratie met uw brand- of inbraakdetectie

Camerabewaking moet het sluitstuk zijn van uw beveiliging. Het dient als controle- en verificatiemiddel van al uw beveilingssystemen. Het integreren van uw camerabewaking met de inbraakdetectie, toegangscontrole en/of branddetectie levert de gebruiker een verregaande toegevoegde waarde op.

Wenst u meer te weten te komen over wat Alertis u en uw bedrijf allemaal kan bieden? Neem dan contact op via sales@alertis.be of vraag een demo aan via ons contactformulier.

Wetgeving CCTV

De camerawet en de wet op de privacy

De bewakingscamera’s zijn nu al een vertrouwd fenomeen. We voelen er ons aan de ene kant veiliger door maar aan de andere kant wordt ons dagelijks doen en laten voortdurend in beeld gebracht. Onze privacy is hierdoor flink aangetast.

Wie een videobewakingssysteem installeert, moet zich daarom houden aan de camerawet en de privacywet. Meer informatie daarover kunt u terugvinden in onze bibliotheek.

Wie een bewakingscamera installeerde, moest tot nu toe de privacywet naleven. Met de tijd is echter gebleken dat er een specifieke wet nodig was om de privacy van de burger optimaal te beschermen. Enkel op die manier kon men het best tegemoetkomen aan de belangen van alle partijen: de filmer en de gefilmde. Daarom heeft het Parlement een wet gestemd die de plaatsing en ook het gebruik van bewakingscamera’s regelt. Deze wet van 21 maart 2007 is gekend als de camerawet (aangepast door de bepalingen van de Wet van 21 maart 2018).

Toch moet ook de privacywet nog worden nageleefd in alle zaken die de bescherming van persoonsgegevens aanbelangen en die niet door de camerawet zijn geregeld.

Vragen? Neem contact op met onze experts

contacteer ons

Onze diensten

 •   studie en ontwerp
 •   installatie en indienststelling
 •   onderhoud en herstelling
 •   technical service desk
 •   remote monitoring via Safespace platform
 •   opleiding
 •   meldkameraansluiting
 •   interventiediensten

studie en ontwerp

Uitwerking op maat

 • Studie van de camera: afmeting van de CCD, lichtgevoeligheid, diafragma, type lens, resolutie,..
 • Studie van de digitale opname: geheugencapaciteit, aantal beelden/sec, bandbreedte
 • Studie van het ontwerp van de bewegingsdetectie
 • Analyse van het best passende type behuizing van de camera's
 • Bepalen van de transmissiemethode, netwerk-connectie (ifv bandbreedte),...
 • Bepalen van de noodzaak tot IVA (Intelligente videoanalyse zoals bewegingsdetectie, warmtedetectie, nummerplaatherkenning,..)

installatie en indienststelling

Programmatie volgens uw wensen

 • Programmering van het opnametoestel of server
 • Aanmaak van sturingen en doormelding
 • Indienststelling en controle van de installatie
 • Integratie in een beheersoftware
 • Configuratie van de beeldanalyse software
 • Configuratie van de opnames

onderhoud en herstelling

Verhoog uw zekerheid en verleng de levensduur van uw systeem

 • Permanentie voor service, elke dag, remote of ter plaatse
 • Installatie/upgrades van software
 • Preventief onderhoud

Alertis beschikt over een team van meer dan 60 service technici die in staat zijn een systeem in dienst te stellen, te onderhouden en te herstellen. U mag dus gerust zijn dat een en ander op een correcte en doordachte manier zal verlopen. Er zijn vele economische redenen waarom het afsluiten van een onderhoudscontract een goed idee is:

 • Een jaarlijkse controle van uw installatie leidt tot een meer bedrijfszekere werking van uw installatie
 • U neemt uw verantwoordelijkheid op want u handelt volgens de principes van een goede huisvader 
 • Bij defect of storing geniet u van onze 24x7 servicedesk en wordt een herstelling aangevangen binnen de 8 uur na verzoek van uwentwege
 • U geniet van een korting op te factureren uurlonen (-15% op regieprijzen) en materialen (-7%)
 • U heeft recht op een jaarlijkse upgrade van de cctv software van zowel camera's als opnameapparatuur; info via contract@alertis.be

technical service desk

Een geruststelling wanneer u het nodig heeft

Onze servicedesk is continu bemand, 24 op 24 en 7 op 7, en dit door ervaren technici. Deze dienst wordt u aangeboden wanneer u een onderhoudscontract onderschreven hebt.

Desgevallend kan de technicus uw systeem vanop afstand overnemen, u telefonisch of met remote video assisteren, of een IP connectie opzetten rechtstreeks met de centrale.

U kan de Alertis servicedesk steeds bereiken op het algemeen telefoonnummer +32 51 74 71 79 ongeacht uw woonplaats.

remote monitoring via Safespace platform

Uw beveiliging opgevolgd ook wanneer u er niet aan denkt

Bent u zeker dat uw camerabewakingssysteem niet in storing staat? Wie volgt continu de storingsmeldingen op? Wie behandelt uw storingen? Zijn deze mensen 24 x 7 bereikbaar? Dit zijn vragen die van levensbelang zijn en, wanneer u dit als verantwoordelijke goed wil oplossen, handenvol geld kunnen kosten.

Alertis stelt u een besparende en bedrijfszekere IoT oplossing voor : het Safespace platform !

Het principe is eenvoudig: onze technicus maakt een IP koppeling tussen uw camerabewakingssysteem en het Safespace platform. Uzelf zal in real time uw installatie kunnen monitoren, waar u ook bent. En, onze servicedesk zal in geval van storing vanop afstand reeds een eerste interventie kunnen uitvoeren indien nodig.

U bespaart op een eigen 24u technische service en bent verzekerd van een performante beveiliging.

opleiding

Een goede opleiding van al uw gebruikers vermijdt frustraties

Onze service technici staan erop u een degelijke opleiding te geven omtrent het gebruik van al onze systemen en dit zowel bij indienststelling als bij het jaarlijks onderhoud. Daarenboven krijgt u steeds een samenvattende gebruikershandleiding ter ondersteuning.

meldkameraansluiting

Laat u tijdig verwittigen van elk alarm

Wie zorgt er voor een gepaste reactie op een alarm wanneer u afwezig bent? Wie neemt er dan het beheer in handen van een “alarmsituatie”?

Een meldkamer kan u permanent het gevoel geven dat elk alarm correct en tijdig zal behandeld worden; uw alarminstallatie geeft immers continu informatie door naar de continu bemande meldkamer. De operator zal de nodige acties ondernemen, zoals die op voorhand met u zijn doorgepraat en vastgelegd (wie eerst op te bellen, wanneer de hulpdiensten bellen,..).

De meldkamer kan u ook verwittigen wanneer er geen telefoon- of internetverbinding meer is.

Een extra geruststelling is videobewaking vanop afstand. Dit is de ideale oplossing om elke situatie nauwgezet te verifiëren en onmiddellijk op de gepaste manier en efficiënt te reageren. Videoverificatiediensten hebben als hoofddoel de opheffing van twijfel en zullen in dat geval dus een bijkomende analyse betekenen van de geregistreerde alarmmelding(en).

interventiediensten

Wie gaat ter plaatse in geval van alarm?

Een externe interventiedienst kan optreden op in geval van alarm op uw site. Zij begeven zich ter plaatse en doen het nodige met het oog op het behoud van uw bezittingen.

Uw site is al uitgerust met een alarmsysteem en staat in verbinding met een 24/24 bewakingscentrale. Om zeker te zijn van een adequate reactie op elk soort incident, moet u kunnen rekenen op personeel dat na een alarm kan tussenkomen en daarbij strikt de wettelijke instructies en integriteitregels naleeft.

Alertis werkt hiervoor samen met de Mobile Guards van G4S.

De Mobile Guards van G4S verbinden zich ertoe zeer snel tussenbeide te komen om het behoud van de goederen, uitrustingen en materialen op uw site te garanderen. Eens ter plaatse nemen ze in uw plaats de gepaste bewarende maatregelen en stellen ze daarna een verslag op voor u. Om een strikte confidentialiteit te garanderen worden de veiligheidsgegevens en sleutels van elke klant slechts op het moment van de interventie ter beschikking van de guards gesteld. De sleutels worden bijgehouden in een gedecentraliseerd netwerk met een sleutelkast die 24 uur op 24 bewaakt wordt, of op uw site in optimale veiligheidsomstandigheden.

Onze producten

Opnametoestel

Opnametoestel

Dome camera

Dome camera

Bullet camera

Bullet camera

PTZ camera

PTZ camera

Fisheye camera

Fisheye camera

Multihead camera

Multihead camera

Onze experts continu in groei

neem contact op met één van onze sales of support

contacteer ons

Wij gebruiken cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door het verder gebruiken van deze website, gaat u hier expliciet mee akkoord.

Meer informatie
Ik snap het!