Nieuwe brandnormen S21-100-1

Nieuwe brandnormen S21-100-1

In 2021 verscheen de nieuwe versie van de brandnorm S21-100-1, die geldt sinds 13 augustus 2021. De eerste versie van de norm werd uitgebracht in 1986, gevolgd door een nieuwe versie in 2015 (in twee delen) met in 2018 een addendum A1.

We kunnen onmogelijk alle wijzigingen toelichten, maar hieronder kunt u alvast enkele van de belangrijkste punten uit de nieuwe norm terugvinden.

1. Lineaire branddetectie

1.1. Lineaire branddetectie (thermische kabel) norm 6.5.8.1

Hierbij definieert men twee hoofdtypes, nl. de “terugstelbare lineaire warmtedetector” (RLTHD) en de “niet- terugstelbare lineaire warmtedetector” (NLTHD). Eenvoudig gezegd: een thermische kabel die men, na alarm, kan resetten en een kabel die men niet kan resetten.

Een eerste belangrijke wijziging is dat deze laatste niet meer mag gebruikt worden om een ruimte te bewaken. Wel kan deze nog gebruikt worden om bvb. een toestel te bewaken.

Bewaking van lokalen mag enkel gebeuren door terugstelbare detectoren (RLTHD) van Klasse A1 en A2.


2.1. Installatie van lineaire warmtedetectoren (norm 6.5.8)

 • Buiten de bevestigingspunten mag er geen thermisch contact zijn tussen de lineaire warmtedetector en het plafond.
 • Bij meerpunts lineaire warmtedetectoren gelden dezelfde specificaties als voor gewone thermische detectoren in zake de te bewaken oppervlakte (Amax) en afstand tussen twee detectiepunten (Dmax).
 • Afhankelijk van de klasse van de lineaire warmtedetector mag men deze gebruiken tot op een hoogte van 9m
  - Klasse A1I tot 9m
  - Klasse A1N tot 7.5m
  - Klasse A2N, A2I tot 6m

2. Uitzonderingen

De nieuwe norm maakt het, via paragraaf 6.15, mogelijk om af te wijken van de norm om bvb. volgende redenen:

 • Situatie welke niet expliciet voorzien wordt in de norm
 • Situatie waarbij de voorgeschreven regels van de norm technisch niet mogelijk zijn
 • Indien het volgen van de voorgeschreven regels leidt tot een onredelijke installatie

Hierbij dient een geargumenteerd dossier te worden opgesteld.

3. Doormelding van brand- en storingssignaal (norm 5.3)

De noodzaak dient geëvalueerd te worden in functie van de risicoanalyse.
Hierbij kan men terugvallen op 5 mogelijke configuraties (paragraaf 6.9):

 • Conf.1: Geen doormelding OF doormelding zonder ontvangstbevestiging
 • Conf.2: Manuele doormelding (bvb. via telefoon of gsm)
 • Conf.3: Automatische doormelding naar een alarmcentrale eigen aan de organisatie (is geen meldkamer, maar bvb. de interne brandweerploeg)
 • Conf.4: Automatische doormelding naar een alarmcentrale (ARC) (een meldkamer)
 • Conf.5: Automatische doormelding naar een eigen meldkamer

4. Bevestigde- en dubbele detectie (norm 6.2.6)

In de norm is nu opgenomen wanneer men kan spreken over een bevestigde- en dubbele detectie.
In hoeverre deze noodzakelijk (vereist) zijn, dient bepaald te worden in de risicoanalyse.

5. Plaatsing van detectoren onder horizontale schermen (norm 6.5.2.1.8)

Wat de afmetingen van de horizontale schermen betreft is er niks veranderd. Wel is er wijziging op de manier waarop men de breedte van het scherm bepaalt.
Men dient nu rekening te houden met het al dan niet kunnen inplaatsen van een “testschijf” in het vlak (zie fig. 15).

6. Lineaire optische rookdetectoren (beams)

 • Voor bewaking van lokalen Hp <=16m volstaat detectie onder het plafond.
 • Voor bewaking van lokalen Hp>16m dient men bewaking onder het plafond te voorzien alsook op lagere hoogte om de geïdentificeerde risico’s te bewaken.

Hierbij dient men volgende montagehoogte te respecteren: (Hp=hoogte plafond, d=afstand onder het plafond)

Met Hp <= 12m :  d = 0,8m
Met Hp >   12m :  d = 0,8 + (Hp-12) x 0,15m
Met Hp >= 20m :  d = 2m

In het geval van een niet horizontaal plafond moet het hoogste punt van het plafond gedekt worden.
 

7. Aanzuigsystemen (aspiratie) (norm 6.5.5)

Hierbij dient men aandacht te hebben voor plaatsing in verticale schachten en kokers (norm 6.5.5.2.2)

Meer artikels

branddetectie normering

Brandweervrijwilligers bij Alertis

Een allesverwoestende brand, u wilt er niet aan denken. Daarom laat u uw site, met behulp van...
branddetectie normering

Presenting Partner of KBSF – Koninklijke Belgische Snelschaatsfederatie

Met trots stellen we een nieuw partnership voor, namelijk dat met de Koninklijke Belgische...
branddetectie normering

Bosch Aviotec brand- en rookdetectiecamera

Videogebaseerde branddetectie gaat uit van de mogelijkheden van diverse analysetechnieken die...
branddetectie normering

Alertis en de strijd tegen cybercriminaliteit

We kunnen er niet omheen: bedrijven bezitten een zee aan informatie en gegevens, iets waar...
branddetectie normering

Voordelen CCTV in the cloud

We zetten als Alertis sterk in op het uitbreiden van onze services en ontzorgen van onze...

Wij gebruiken cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door het verder gebruiken van deze website, gaat u hier expliciet mee akkoord.

Meer informatie
Ik snap het!